• İNTERNET ŞUBESİ

Muhasebe, Operasyon Destek ve İdari İşler

Muhasebe, Operasyon Destek ve İdari İşler

Kafiye Sefer

Operasyon, Muhasebe ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Grup Md. 

Belgin Bora

Muhasebe Müdürü

Neriman Berksel

Operasyon, Muhasebe ve Finansal Raporlama Merops Müdürü

Salahi Dellaloğlu

Operasyon Destek Yöneticisi

Erkan Özdemir

İnşaat Emlak ve İdari İşler Birim Yöneticisi

Hasan Kordal

İdari İşler Yöneticisi