• İNTERNET ŞUBESİ

Zaman Aşımına Uğrayan Yatırım Hesapları

Zaman Aşımına Uğrayan Yatırım Hesapları Sorgulama

Zaman Aşımına Uğrayan Yatırım Hesapları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası 62/2017 Sayılı Yasanın 36. Maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, emanet ve alacaklardan, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

Bu yasa kapsamında Bankalar, zaman aşımı süresinin bitimini izleyen takvim yılının Ocak ayından itibaren kendi internet sayfalarında Haziran ayının onbeşine kadar sorgu ekranı vasıtası ile zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar bilgilerini müşterilerin sorgulamasına açmalıdır.

Bankamız nezdinde, 2020 yılı içerisinde 10 yıllık zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, ekte bulunan link vasıtası ile 15 Haziran 2021 tarihine kadar sorgulanabilir.

Listede yer alan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

Müşterilerimize duyurulur.

Aşağıdaki alana adınızı, soyadınızı yazarak arama yapabilirsiniz. Ticari müşteriler için "Adınız" kısmına şirket ünvanını yazarak sorgulama yapılabilir.