Faiz İadeli Krediler

KKTC Maliye Bakanlığı ile bankamız arasında imzalanan protokol kapsamında Faiz Farkı Fonu tarafından faiz giderinin %9’unun karşılandığı yalnızca TL kullandırılan kredi türüdür.

Kapsam

Bu program dahilinde K.T. Sanayi Odası’na üye sanayi imalatçıları ile Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üye Esnaf ve Küçük İşletmeler faydalanabilir. Daha önceden faiz farkı fonu destekli kredi kullanan ve ilgili kredisi halen açık olanlar ile hesap kapalı dahi olsa düzensiz geri ödemesi olanlara bu kapsamda kredi kullandırılamayacaktır.

Kullandırım Amacı

Hammade Temini, mal ve hizmet alımı, işletmeyle ilgili tadilat, enerji verimliliğine dönük yatırım, demirbaş, makine ve teçhizat alımı finansmanı amacıyla proforma fatura karşılığı veya Devlet’e ödenecek vergi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarının ödenmesi amacıyla  kullandırılır.

Vade

Maksimum 48 ay eşit taksitli

Faiz Oranı

Kredi yıllık %4 sabit faiz oranı yılda bir faiz kapitalize ile kullandırılacak olup, ek olarak %9’luk faiz ayrıca destek alt hesabından karşılanacaktır.

Komisyon Oranı

%1,5 oranında komisyon tahsil edilecektir.

Limit

Maksimum 50,000 TL olarak kullandırılacaktır.

Teminat

Banka teminat belirleme konusunda serbesttir, teminat sebebiyle oluşabilecek masraflar müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Ek Avantaj

Başvuru aşamasında müşteri tarafından talep edilmesi halinde 3 ay taksit erteleme uygulanabilir.

Sosyal Sigorta Borçlarına Yönelik Faiz İadeli Kredi Programı

Kapsam

Bu programdan kendi adına ve hesabına çalışanlar ile faaliyet sahasına bakılmaksızın işveren dahil olmak üzere BakanlarKurulu kararının Resmi Gazetede yayınlandığı tarih itibariyle en fazla 5 kişinin çalıştığı işyeri sahipleri yararlanacaktır.

Kullandırım Amacı

Kredi sadece işverenin borcunu ödemek amacıyla değil, işveren ve işçilerin adına görülen işyerinin tüm borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

Limit

Maksimum 50,000 TL olarak kullandırılacaktır.

Vade

Maksimum 48 ay eşit taksitli

Faiz Oranı

Kredi yıllık %4 sabit faiz oranı yılda bir faiz kapitalize ile kullandırılacak olup, ek olarak %9’luk faiz ayrıca destek alt hesabından karşılanacaktır.

Taksi İşletmecisi Küçük Esnaflara Yönelik Faiz İadeli Kredi Programı

Kapsam

Bu programdan değiştirilmiş şekli ile 50/2009 sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca “Taksi İşletme İzni” verilen ve KKTC Motorlu Araçlar Mukayyitliğindeki kaydı en az 10 yıl olup taksi olarak kullanılmakta olan aracın Taksi İşletme İzni’nin satın alınacak veya ithal edilecek araçta kullanılması koşulu ile sadece 1 adet taksi işletme izni olan küçük esnaflara kullandırılacaktır.

Kullandırım Amacı

  • Kredi sadece 1 adet taksi işletme izni olan küçük esnaflara eski araçlarını uygun ödeme şartlarında yenileyebilmeleri amacıyla kullandırılacaktır.
  • Limit ve Vade
  • Kullanılmamış, yeni araba alacak olanlar için Faiz İadeli Kredi azami limiti 60.000 TL, azami vade ise 48 ay olarak tahsis edilecektir.
  • 3 yaşına kadar araba alacak olanlar için Faiz İadeli Kredi azami limiti 50.000 TL, azami vade ise 48 ay olarak tahsis edilecektir.
  • 3 yaşından büyük 5 yaşına kadar kadar araba alacak olanlar için Faiz İadeli Kredi azami limiti 40.000 TL, azami vade ise 36 ay olarak tahsis edilecektir.

Faiz Oranı

Kredi 0 km veya plakasaız araçlarda yıllık %0 sabit faiz oranı yılda bir faiz kapitalize ile kullandırılacak olup, ek olarak %13’lük faiz ayrıca destek alt hesabından karşılanacaktır.

Kredi 3 yaşına kadar olan araçlarda yıllık %3 sabit faiz oranı yılda bir faiz kapitalize ile kullandırılacak olup, ek olarak %10’luk faiz ayrıca destek alt hesabından karşılanacaktır.

Kredi 5 yaşına kadar olan araçlarda yıllık %4 sabit faiz oranı yılda bir faiz kapitalize ile kullandırılacak olup, ek olarak %9’luk faiz ayrıca destek alt hesabından karşılanacaktır.

İlginizi Çekebilir