Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik kullandırılan kredidir.

Detaylı bilgi için şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Kapsam

Program, sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere proje kredisi olarak kullandırılır.Yıllık cirosu 10 milyon TL ‘nin üzerinde olan işletmeler bu krediden yararlanabilecektir.

Kullandırım Amacı

İmalat Sektöründe ekonomik faaliyetlerde katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak yatırımların yapılarak ekonomiye kazandırılması ve bu yolla KKTC ekonomisine ivme kazandırılması amaçlanmıştır.

Vade

Kredinin vadesi azami 7 yıldır.

Faiz Oranı

Faiz oranı %15 olarak kaydedilecek olup %6 ‘sı faiz desteği oranı olacaktır.

Teminat

Banka teminat belirleme konusunda serbesttir, teminat sebebiyle oluşabilecek masraflar müşteri tarafından ayrıca ödenir.

İlginizi Çekebilir