Dış Ticaret

DIŞ TİCARET VE ÜRÜNLERİ

Bankamız Dış Ticaret Ürünleri

 • Akreditif
 • Vesaik
 • Teminat Mektubu
 • Yurt Dışı Döviz İştira Çekler
 • Gelen-Giden Döviz Havaleler

Ürünlerimizle ilgili daha fazla bilgi için en yakın şubemize uğramanız yeterlidir.

Yukarıda yazılı ürünlerimiz Dış ticarete ilişkin uluslararası mevzuatta

Milletlerarası Ticaret Odası ( MTO) tarafından yayınlanan broşürler

kaynak olarak kullanılmaktadır.

 • Akreditiflere ilişkin Bir örnek Usuller ve Uygulama Kuralları 2007 Revizyonu ( UCP 600)
 • Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745)
 • Garantilere İlişkin Bir örnek ve Kurallar ( ICC 458)

AKREDİTİF (Letter Of Credit)

Uluslararası mal alım satımı (İthalat – İhracat) işlemlerinin gerçekleşmesi için ilgili işlemlerde aracılık görevini bankalar yapmaktadır.

İthalat ve İhracat çeşitlerinin başlıcalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • Akreditif Mukabili
 • Vesaik Mukabili
 • Garanti Mukabili

Günümüzde en fazla kullanılan çeşitler bunlardır.

Akreditif

İki şirket arasında yapılacak alış-verişi gerçekleştirmek için, bankaların devreye girip , tarafları tereddütlerinde azami tatmin edici bir anlaşmadır. Uluslararası Ticarette bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılmaktadır.

Tercih Sebebi

Malı gönderen firma (Beneficiary) kendi malını başka bir ülkeye gönderecek   ve malların karşılığının ödenip – ödenmeyeceğinden endişe eder.

Diğer taraftan alıcı firma (Applicant) da, sadece kağıt üzerinde yapılan bir sözleşme ile mal gelmeden önce peşin olarak ödeme yaparsa , mallar gelmediği veya istenildiği gibi gelmezse , ödemiş olduğu parayı kaybetme endişesi vardır.

Bu ihtimalleri gözönünde bulunduran firma kendi çalıştığı ve dolayısı ile güvendiği bankayı devreye koyarak hem ödemeyi , hem de mal sevkiyatını garanti altına almak ister. İşte bunu sağlamak için kendi müşterileri adına yaptıkları sözleşmeyi uygulamaya koymaya akreditif denir.

Akreditif hem ithalatçıyı , hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir.

Akreditifler İkiye ayrılır.

 • Kabili rücu (Teyitsiz Akreditif (Revocable ) Geri dönülebilir akreditif her an veya istenildiği zaman akreditif iptal edilebilir.
 • Gayrı –Kabili rücu (Teyitli Akreditif (Irrevocable Credit)Geri dönülemeyen akreditif vadesinden önce iptal edilemez.

Akreditifte istenilen evraklar genelde,

 • Poliçe / Draft
 • Fatura / Invoice
 • Sigorta Poliçesi veya Sertifikası / Insurance Policy or Certificate
 • Menşe Şehadetnamesi / Certificate of Origin
 • Koli Listesi / Packing List
 • Expertiz veya Analiz Raporu / Health, Phytosanitary Certificate
 • Konşimento / Bill of Lading

VESAİK (DOCUMENTARY COLLECTION)

Bu ithalat / ihracat şekli Akreditiften daha ucuz ve daha kolaydır. Alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı itimada dayanan ve akreditif kadar güvenli olmayan bir ithalat / ihracat şeklidir. İthalatçı için daha kolay ve ucuz, risksiz olan bu şekilde tüm risk ihracatçının üzerindedir ve ithalatçı vesaiki / belgeleri kabul edip etmemekte ayrıca serbesttir.

Amir / ihracatçı malı sevk ettikten sonra gerekli belgeleri / vesaiki gönderi bankasına teslim eder. Bankalar belgeleri incelemezler. Sözkonusu belgeler direkt muhataba da gönderilebilir. Bu, ihracatçı ve ithalatçı arasındaki karşılıklı güvene dayanır. Her iki durumda da tüm sorumluluk amir / ihracatçıya aittir. Muhatap / alıcı / ithalatçı vesaiki kabul etmekte serbestir.

 • Vesaiklerde Vadeli vesaik
 • İbrazında ödemeli (Cash Against Documents)
 • Vesaik –Aval (Banka garantili ) Banka olarak avali kabul ettiğimiz için vesaik gününde ödenir.

TEMİNAT MEKTUPLARI

Bankalar müşterilerine nakit olarak borç para vermenin yanında bankaların kendi müşterileri lehine verilen yazılar müşteri itibarını ortaya koyar ve nakit olmayan kredi muamelesi görür. Bu yazılar Teminat , Kefalet mektubu ve Aval vermek gibi yazı şekilleridir.

Teminat Mektupları kendi içlerinde gruplara ayrılır:

Geçici Teminat Mektupları

İhaleye gidecek kimslerin ihaleye katılmaları sırasında ciddi olduklarını, ihale kendilerine verildiği taktirde kesin anlaşma yapacaklarını temin etmeleri ve kat’i teminat vermedikleri takdirde doğacak zararı karşılamak için ihale bedelinin %5’inin teminat olarak yatırılması şarttır.

Kati Teminat Mektupları

Firma tarafından yerine getirilmesi kabul edilen işin anlaşma şartlarına uygun olarak yerine getirilmesini ve sonlandırılmasını temin eder.İlgili firma söz konusu işi şartlara uygun şekilde ve zamanında sonlandırmadığı takdirde banka ilk talepte tutarı ödemek zorundadır. Kati teminat mektubu ihale bedelinin %10’nu kadar yatırılması şarttır.

Avans Teminat Mektupları

İş sahibi tarafından ihaleyi üstlenen firmaya işin/ihalenin bedelinin bir kısmını avans vermesi gerektiği durumlarda iş sahibinin firmadan bir bankanın kefaletini talep etmesidir.

Teminat Mektupları nakit bloke karşılığı, kefalet karşılığı, gayri menkul ipotek karşılığı verilebilir.

Konturgaranti Teminat Mektubu

Düzenlenmesi için bir banka tarafından diğer bir bankaya garanti verilen ve içeriği, miktarı, vadesi ve konturgaranti süresi belirlenen teminat mektuplarına Konturgaranti Teminat Mektubu denir. Ülkemizde bu tür teminat mektuplarına sıkça rastlanmaktadır. Özellikle ithal edilen mallara karşı verilir.

YURT DIŞI BANKA ÇEKLERİ

İŞTİRA ÇEKLER

İştira çekler, müşterilerimiz tarafından 3. şahıslardan aldıkları yurtdışındaki bankalara ait çeklerdir. Bankamız tarafından hazırlanan iştiralar, en sağlıklı şekilde özel kurye ile süratli bir şekilde muhabirlerimize tahsil edilmek için gönderilmektedir. Çeklerin azami tahsil süresi 21 gündür.

GELEN GİDEN DÖVİZ HAVALELER

Bir banka aracılığı ile belli bir miktar parayı başka bir kişiye transferine havale denir.

Havale göndericisine Amir, havale alıcısına Lehdar denir. Bankamızdan havale yapılabilmesi için imzalı talimatınız ve bu talimatın üzerine havaleyi gönderenin adı, alıcının adı,hesap numarası , Iban numarası, swift kodu gibi bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Şirket ödemelerinde fatura ibrazı şarttır.

Bankamız havaleleri, dünyanın her yerine geniş muhabir ağı aracılığı ile süratli bir şekilde ayni gün valörsüz yapılmaktadır.

SATIŞ TERİMLERİ (INTCOTERMS)

Malın satış şeklini gösteren terimlerdir. Alıcı ile satıcının sorumluluk sınırlarını belirler.

Başlıca terimler şunlardır

Ex-Works / Ex-Factory: Satıcının sorumluluğu emtiayı kendi tesislerinde alıcıya teslim ettikten sonra sona erer. Kamyona yükleme v.s. gibi devam eden masraf ve sorumluluk alıcıya aittir. Satıcı için en az risk taşıyan satış şeklidir.

FOT: Açılımı “Free on Truck” dır. Satıcının sorumluluğu emtiayı kamyona yükleyince sona erer.

FOB: Açılımı “Free on Board” dır. Anlaşmada belirtilen ve limanda bulunan gemiye emtia yüklenmektedir. Satıcının sorumluluğu emtiayı gemiye yüklemesi ile sona erer. Bundan sonraki tüm risk ve sorumluluk alıcıya aittir.

C + F: Açılımı “Cost and Freight”. Anlaşmadaki boşaltma limanına emtianın teslimi gerçekleşinceye kadar olan tüm masraf ve navlun tutarı satıcıya aittir. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta ise emtiada meydana gelecek herhangi bir hasar ve eksiklik alıcıya aittir.

CIF: Açılımı “Cost,Insurance and Freight” Ülkemizde çok kullanılan bir satış şeklidir.

C + F’deki bütün mükellefiyetlere ilaveten satıcı sigortayı da yaptırmakla mükelleftir.

MUHABİR BANKALARIMIZ

TÜRKİYE MUHABİR BANKALARIMIZ

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

İstanbul Kurumsal Şube

Büyükdere Caddesi No: 122, Özsezen İş Merkezi C Blok Kat 3, Esentepe, 80280 İstanbul Türkiye

Şube Kodu: 012

Tel: 0212-3562151

Fax: 0212-3562134-35-36

Swift Kodu: TEBUTRIS

 • TRL IBAN NO:   TR430003200001200000207443
 • JPY IBAN NO: TR910003200001200000230829
 • GBP IBAN NO:   TR180003200001200000223801
 • EUR IBAN NO:   TR450003200001200000247953

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

İstanbul Kurumsal Şube

Büyükdere Caddesi No: 193, Kat 1 Şişli, İstanbul, Türkiye

Şube kodu: 381

Tel: 0212-3718800

Fax: 0212-3718850

Swift Kodu: TGBATRIS

 • TRL IBAN NO: TR800006200038100006499965
 • EUR IBAN NO: TR730006200038100009089603
 • USD IBAN NO: TR190006200038100009089605
 • GBP IBAN NO: TR460006200038100009089604

Akbank T.A.Ş.

Özel Bankacılık

İstanbul, Etiler Mahallesi, Nispetiye Cad. No:68, Etiler, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Şube Kodu: 741

Tel: 0212-3624510

Fax: 0212-2634848

Swift Kodu: AKBKTRIS

 • TRL IBAN NO: TR560004600741888000000688
 • USD IBAN NO: TR770004600741001000000689
 • EUR IBAN NO: TR970004600741036000000691
 • GBP IBAN NO: TR570004600741003000000690

Finansbank A.Ş.

Maslak Şubesi

Eski Büyükdere Cad., Park Plaza 22, Maslak İstanbul, Türkiye

Tel: 0212-3673330-31

Fax: 0212-2160429

Swift Kodu: FNNBTRIS

 • TRL IBAN NO:  TR750011100000000001912289
 • USD IBAN NO:  TR390011100000000005980341
 • EUR IBAN NO: TR220011100000000005867060
 • GBP IBAN NO: TR440011100000000005980348

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank)

Hazine Operasyonları Müdürlüğü

Anadolu Bulvarı, 145. Sokak No:3, 06370 Gimat Yenimahalle, Ankara, Türkiye

Tel: 0312-5911860

Fax: 0312-5911790-1792

Swift Kodu: TVBATR2A

 • TRL IBAN NO: TR140001500158007297144693
 • USD IBAN NO: TR930001500158048013069132
 • EUR IBAN NO: TR830001500158048013071155
 • GBP IBAN NO: TR180001500158048013071161

AVRUPA MUHABİR BANKALARIMI

TURKISH BANK (UK) LIMITED

84-86 BOROUGH HIGH STREET, LONDON, SE1 1LN ENGLAND

SWIFT CODE: TUBAGB2L

TEL: 0044-2079399224

FAX:0044-2074077406

 • GBP IBAN NO: GB87TUBA40519800026300
 • EUR IBAN NO: GB41TUBA40519800027031
 • USD IBAN NO: GB54TUBA40519800026312

İŞ BANKASI A.Ş.

LONDON BRANCH

8 PRINCES STREET LONDON EC2R 8HL, ENGLAND

SWIFT CODE: ISBKGB2L

TEL: 0044-2073971445

FAX: 0044-2077262566

 • GBP IBAN NO: GB08ISBK40503320555001
 • EUR IBAN NO: GB83ISBK40503320555009
 • USD IBAN NO: GB78ISBK40503320555002

İSBANK GMBH

ROSSMART 9, 60311 FRANKFURT , GERMANY

SWIFT CODE: ISBKDEFX

TEL: 0049-6929901141

FAX: 0049-69287587

 • EUR IBAN NO: DE84502306001702500008

İlginizi Çekebilir