İnsan Kaynakları

Asbank personeli için, “Asbank’lı Olmak” demek; herşeyden önce kendini rahat ifade edebilmek anlamına gelmektedir.

‘Esnek hiyerarşik yapı’yı, birçok kurumdan daha önce hayata geçiren Bankamız, çalışanına sadece “iş gücü” olarak değil, “iş ortağı” olarak önem vermektedir.

Şeffaf, açık kapı politikası ve iletişim kanallarının etkin kullanımı Asbank kurum kültürünün değişmez yapı taşlarındandır.

Asbank’lı olmak demek; birlikte takım olabilmek, ortak hedeflere ulaşabilmek, başarmak ve başarıyı paylaşmak, birysel, kurumsal, profesyonel gelişim için her türlü desteği almak, sonuçları birlikte değerlendirmek anlamına gelir.

Asbank, insan kaynakları uygulamaları; temel uygulamalar yanında, değişen şartlara göre geliştirilerek, verimliliği artırma hedefine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Olmazsa olmaz işe alımdan – ayrılmaya kadar devam eden prosedürler yanında;

  • Dönemsel anketlerle analizler ve bu analizler sonucunda aksiyon planları,
  • Yıl boyunca çeyreklere yayılmış koçluk ve dönemsel değerlendirme çalışmaları,
  • Oryantasyon, rotasyon, iş başı eğitim süreçleri,
  • Çeşitli veriler sonrasında oluşturulan ihtiyaç ve gerekli görülen iç/dış kaynaklı eğitimler,
  • Yıl sonu gerçekleşen 360 derece performans değerlendirme,
  • Değerlendirmeler sonucu “ödül” sistemleri ile
  • Personel motivasyonu için sosyal içerikli organizasyonlar, Asbank İnsan Kaynakları uygulamaları arasında yer almaktadır.

Bu ve benzeri çalışmalar yanında, çeşitli zamanlarda özel projeler de Bankamızda gerçekleştirilmektedir.

Şu anda Bankamızda açık pozisyon bulunmamaktadır, ancak aday sistemimizde başvurunuzun yer alması için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Formu