Finansal Göstergeler

Asbank  2016 yılı karşılaştırmalı bilanço ve kar zarar cetvelleri ile bağımsız denetim kuruluşları raporları, dipnotlar ve ek mali tablolar.